Tilaa kyselytutkimuksen tulokset

Julkaistu 14 maaliskuun, 2019

Tutkimustulokset ovat täällä ja ladattavissa kokonaan tämän viestin lopussa!

63 %:lla vastaajista vientiä alle 10 % liikevaihdosta tai toimintaa pelkästään kotimaan markkinoilla.

Iskussa maailmalle -hankkeen yhteydessä toteutetun kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten elintarvikealan yritysten valmiuksia kansainvälistymiseen. Tutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa 2019 sähköisenä kyselytutkimuksena osoitteessa www.iskussamaailmalle.fi. Tutkimukseen vastasi yhteensä 73 elintarvikealan yritystä, joista 63 % toimii ainoastaan kotimaan markkinoilla tai vie alle 10 % liikevaihdosta kansainvälisille markkinoille. Vastaajista 88 %:lla tahtotilana on kuitenkin laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille.

Suhtautuminen kotimarkkinoihin optimistinen

Vaikka tutkimukset osoittavat, että kotimainen elintarvikeala voi kasvaa vain kansainvälistymisen kautta, oli suhtautuminen kotimarkkinoihin optimistinen. Vastaajista 70 % koki olevansa kotimarkkinoilla alan vahva toimija ja 89 % piti tuotteitaan kilpailukykyisinä kotimarkkinoilla. Vastaajista jopa 78 % uskoi pystyvänsä kasvamaan kotimarkkinoilla.

53 % vastaajista kokee markkinoinnin haastavaksi

Kansainvälistymisen kynnyksellä kaivataan tukea erityisesti kohdemarkkinaymmärrykseen, lisäarvon tekemiseen, markkinointiin sekä brändäykseen ja ydinviestiin. Muun muassa näihin haasteisiin tarjoamme apua Iskussa maailmalle -kasvuohjelman avulla.

Kasvuohjelma kääntää elintarvikealan toimijoiden kansainvälisen kasvuvaihteen päälle jo liiketoiminnan peruslähtökohdista käsin vahvistamalla vientituotteiden kehittämistä sekä tukemalla kasvuhakuisten yritysten verkottumista.

Yritykselle tämä tarkoittaa sitä, että ohjelman aikana rakennetaan asiantuntijoiden sparrauksella kirkastettu liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma kohdemarkkinan tarpeet huomioiden sekä kehitetään yrityksen kansainvälistymisosaamista kasvutyöpajoissa, yrityskohtaisessa sparrauksessa ja valtakunnallisissa teemapäivissä.

Lisäksi yritys pääsee tapaamaan potentiaalisia yhteistyö- ja jakelukumppaneita sekä tulevaisuuden osaajia teemapäivissä, saa tukea vientiosaajan rekrytointiin ja pääsee verkottumaan muiden kasvuhakuisten elintarvikealan yritysten kanssa.

Lataa tutkimustulokset kokonaisuudessaan sähköpostiisi alla olevan lomakkeen kautta.