Elintarvikeviennissä ajateltava isommin – maailman puhtain ruoka rekkalasteittain maailmalle

Julkaistu 8 lokakuun, 2020

Ruoka on meille jokaiselle suomalaiselle sydämen asia. Sukupolvelta toiselle on opetettu, ettei ruualla saa leikkiä eikä sitä saa heittää roskiin. Ruoka on osa kulttuuriamme yhdessä syömisen, nautiskelun ja makuelämysten kanssa. Olemme vaatimattomia ruokamme suhteen, joten emme tohdi kilpailla ruokakulttuurilla muiden vahvojen maiden, kuten Italian ja Kreikan kanssa. Mutta me kilpailemme, vain eri sarjassa kuin perinteiset arvostetut ruokamaat. Tähän sarjaan olemme lähteneet edelläkävijöinä siitä tietämättä.

Kuten tiedämme jo lähes itsestään selvyytenä, suomalainen ruoka on ylivoimaisesti maailman puhtainta. Tämä on niin tietoisten valintojen, tinkimättömän työn kuin ilmasto-olosuhteiden ansiota. Vaatimattomaan suomalaiseen tyyliimme emme kuitenkaan kerro tästä ulkomailla. Kuten emme siitäkään, kuinka laadukasta, antibiottivapaata ja maukasta ruokaa tuotamme poikkeuksellisilla leveysasteilla. 

”Korona rikkoi vanhan turvallisuuden tunteen. Tässä maailmassa suomalaisen ruoantuotannon suuri viisaus on ollut rajoittaa antibioottien käyttöä tuotantoeläinten kasvatuksessa. Se antaa meille ratkaisevan etumatkan ja tästä pitää kasvattaa ruokaketjumme suurin tarina.” (Matti Apunen, Seisova pöytä -pamfletti 2020).

Suomalainen ruuantuotanto, osaaminen, puhdas vesi, laatujärjestelmät sekä eritoten ainutlaatuiset makuelämykset ovat kilpailuetuja, joita elintarvikealan yritykset voisivat hyödyntää strategisessa ruokaviennissään. Suomi tarvitsee uusia strategisen viennin avauksia, eli tavoitteellista ja systemaattisesti eteenpäin vietyä, ei pelkästään muutaman lavan taktista ylijäämävientiä. 

”Suomalaisen ruoan tarinan ydin on luotettavuuden koodi: me teemme – emme selitä. Samaan aikaan juuri tämä tarina meidän pitää osata kertoa. Heti ja selkeästi, mutina ja mussutus ei auta” (Matti Apunen, Seisova pöytä -pamfletti 2020).

Me suomalaiset osaamme, me toteutamme ja me luomme uutta todistettavasti täysin eri mittakaavassa kuin suurin osa maailman maista. Nyt on meidän kaikkien aika laittaa elintarvikevienti sille tolalle, jolla sen jo kuuluisi olla. 

Tammikuussa 2020 käynnistyvässä elintarvikealan Iskussa maailmalle -kasvuohjelmassa haluamme varmistaa suomalaisten elintarvikealan yritysten valmiudet viennin kasvattamisessa ja auttaa heitä johtamaan tarvittavat muutokset läpi organisaation. Viiden kuukauden aikana rakennamme yritysten kanssa kansainvälisesti suunnatun kasvusuunnitelman, joka ottaa huomioon niin henkilöstön, osaamisen kuin strategiset tavoitteet ja markkinointiviestinnälliset näkökulmat. Ohjelmassa me

  • Luomme uutta, kirkastamme olemassa olevaa. Yritykset rakentavat ohjelman aikana kasvusuunnitelman kansainvälistymiseen, jota testataan kahdesti pienryhmäsparrauksissa asiantuntijan johdolla. 
  • Osallistamme ja autamme oppimaan. Emme keskity luentoihin ja monologeihin, vaan systemaattistamaan yrityksen vientiä osallistavien ja herättelevien valmennusten kautta. 
  • Haemme muutosta yrityksissä, emme yksilöissä. Osallistamme valmennuksiin yrityksesi avainhenkilöt (1-3 hlöä) ja haemme muutoksia ja kehitysaskelia yrityksen strategiassa, emme vain yksilön osaamiseen kehittämisessä.
  • Katsomme kauas, aloitamme läheltä. Kansainvälisten vientimarkkinoiden onnistunut avaaminen ei keskity vain yrityksen muutamaan henkilöön. Maailmanvalloitukseen tarvitaan koko henkilökunta, jokainen tiimi ja jokainen sähköposti ja sosiaalisen median päivitys. 
  • Todistetusti saamme toimintaa ja tuloksia aikaan. Kurkkaa onnistumistarinat täältä.

Lähde kanssamme avaamaan oman yrityksenne mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja luomaan siihen tarvittavia verkostoja alan asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Strategista vientiä ei tehdä yksin, se tehdään yhdessä!

Lisätietoja ohjelmasta ja viennin mahdollisuuksista löydät www.iskussamaailmalle.fi ja maailmalle@bang.fi

Kasvuohjelma käynnistyy elokuussa 2020

Julkaistu 19 toukokuun, 2020

 

Meillä syödään maailman parasta ruokaa. Suomalaisella elintarvikealalla on paljon vahvuuksia kansainvälistymistä ajatellen: laadukas tuotekehitys, maltilliset palkkaratkaisut, kohtuulliset raaka-ainekustannukset ja esimerkiksi puhtaat raaka-aineet. Tästä syystä johtuen jokaisen itseensä uskovan alan toimijan tulisi ajatella asiaa laajemmin ja ponnistaa näistä lähtökohdista korkeammalle – yksin ja yhdessä. Iskussa maailmalle -kasvuohjelma käynnistyy jälleen elokuussa 2020 kooten yhteen kansainvälistymiseen tähtäävät elintarvikealan yritykset. Olethan sinäkin mukana? 

Iskussa maailmalle kokoaa kansainvälistymiseen tähtäävät elintarvikealan yritykset yhteen ja kehittää yritysten kansainvälistymisvalmiuksia valtakunnallisesti. Laajennamme mukana olevien yritysten ymmärrystä kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista, haasteista ja vaatimuksista. Yrityksiä sparrataan ja valmennetaan viiden kuukauden ohjelman aikana ymmärtämään viennin vaatimukset sekä valmistautumaan matkaan jo kotikentällä. Ohjelman aikana yritykset ottavat rohkean seuraavan askeleen elintarvikeviennin polulla.

Iskussa maailmalle -kasvuohjelman tavoittena on kääntää elintarvikealan toimijoiden kansainvälinen kasvuvaihde päälle jo liiketoiminnan peruslähtökohdista käsin: ohjelma vahvistaa vientituotteiden kehittämistä sekä tukee kasvuhakuisten yritysten verkottumista. Jokainen osallistuva yritys rakentaa kasvuohjelman aikana kansainvälistymisen näkökulmasta terävöitetyn liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman, jota sparrataan asiantuntijoiden toimesta.

 

Kolme kovaa kysymystä

Mitä ohjelma sisältää? Kasvuohjelma sisältää neljä kasvutyöpajaa etäosallistumismahdollisuudella, kaksi valtakunnallista verkottumistapahtumaa, pienryhmäsparrausta sekä digitaalisen alustan.

Kuka voi osallistua? Toiveena on, että jokaisesta yrityksestä osallistuu vähintään yksi avainhenkilö koko kasvumatkalle, mikä takaa kehittämistyön jatkuvuuden. Hänen rinnallaan työpajoihin ja päiviin voi osallistua myös muita avainhenkilöitä.

Mitä ohjelma kustantaa? Viiden kuukauden kasvuohjelman yrityskohtainen kustannus on 2500 € + ALV.

Iskussa maailmalle -kasvuohjelma käynnistyy elokuussa 2020. Rakennetaan yhdessä kasvupolku, joka palvelee parhaiten juuri sinun yrityksesi tarpeita! Lue lisää lataamalla esite tästä ja ilmoittaudu mukaan täällä. Lähdethän sinäkin Iskussa maailmalle?

Tiedote: Covid-19 -viruksen vaikutukset kasvuohjelmaan

Julkaistu 25 maaliskuun, 2020

Lämmin tervehdys ja terveiset Iskussa maailmalle -kasvuohjelmasta!

Aava & Bang Oy sekä Iskussa maailmalle -kasvuohjelma suhtautuu Covid-19 -virukseen vakavasti ja haluamme toimia vastuullisesti, jotta viruksen leviämistä saadaan hidastettua lähikontakteja välttämällä. Meille asiakkaidemme sekä työntekijöidemme turvallisuus on ensisijainen tekijä kasvuohjelman toteuttamisessa.

Olemme reagoineet vallitsevaan tilanteeseen välittömästi ja haluamme varmistaa osallistujille parhaan mahdollisen tuen ohjelman tiimoilta. Oheisesta viestistä löydät tiedon viruksen vaikutuksista kasvuohjelman toteutukseen. Saman tiedon löydät myös sähköpostistasi, josta löydät myös pyynnön tiedottaa meitä tilanteestanne. Yleisiä ohjeita viruksesta löydät täältä.

Iskussa maailmalle Grow Global 2 tapahtuma siirtyy!

Tulemme siirtämään valtakunnallisen 31.3. Iskussa maailmalle: Grow Global 2 tapahtuman myöhemmäksi noudattaaksemme viranomaisten ohjeistuksia sekä varmistaaksemme osallistujien turvallisuuden. Uusi tapahtumapäivä on 3.9.2020. Lähtökohtaisesti tapahtuma tullaan toteuttamaan samalla sisällöllä kuin suunniteltu maaliskuun tapahtuma. Samalla siirrämme myös valtakunnallisen Iskussa maailmalle: Grow Global 3 tapahtuman syyskuulta keskiviikolle 4.11.2020.

Iskussa maailmalle -kasvuohjelman neljännet ja siten viimeiset työpajat on aikataulutettu touko-kesäkuulle 2020. Tällä hetkellä pidämme kiinni työpajojen aikatauluista, mutta seuraamme tilanteen kehittymistä aktiivisesti seuraavien viikkojen aikana ja informoimme osallistujia muutoksista näiden osalta. Tiimillämme on loistavat valmiudet sekä resurssit siirtää nämä työpajat tarvittaessa digitaalisille alustoille etäyhteyksien päähän ja siten mahdollistaa yrityssparraus teille sopivana ajankohtana paikasta riippumatta.

Poikkeustilanteessa teitä tukien!

Poikkeustilanteen aiheuttaman epävarmuuden jaloissa haluamme kannustaa teitä entistä uskaliaampiin ratkaisuihin ja olla tukenanne parhaalla mahdollisella tavalla. Sähköpostista löydät pyynnön vastata muutamaan kysymykseen koskien sitä, millä tavoin vallitseva taloudellinen tilanne ja koronavirus vaikuttaa teidän yrityksenne toimintaan? Vastaathan kyselyyn, jotta voimme kohdistaa verkostomme voimaa ja auttaa toinen toistamme.

Ihmisten terveys ja hyvinvointi on varmasti etusijalla meidän kaikkien tekemisessä. Mikäli päätöksestä herää jotakin kysyttävää, vastaamme tiimin kanssa mielellämme.

Myötätuulta ja tekemisen meininkiä,
Oona Ikonen ja koko Iskussa maailmalle -tiimi
Oona Ikonen
Asiakkuuspäällikkö
maailmalle@bang.fi
040 555 5543

Vientipolku on nyt julkaistu!

Julkaistu 14 tammikuun, 2020

Elintarvikealan vuosi käynnistyy ensimmäistä kertaa viennin viikolla ja juuri julkaistun vientipolun voimalla!

 

Yksi suomalaisen elintarvikealan keskeisimmistä haasteista on kotimarkkinakeskeisyys, joka viennin viikolla halutaan murtaa. MTK ja Aava & Bang Oy:n Iskussa maailmalle -kasvuohjelma ovat mallintaneet elintarvikealan vientipolun yritysten kasvun moottoriksi. 14.1. julkaistavalla vientipolulla halutaan selkeyttää monivaiheista viennin kokonaisuutta. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia korostava viikko huipentuu 17.1. käynnistyviin Grüne Woche -messuihin Saksassa. 

 

Suomalaisella elintarvikealalla on paljon vahvuuksia kansainvälistymistä ajatellen. Viennin kokonaisprosessi on kuitenkin monivaiheinen ja epäselvyys askelmerkeistä sekä auttavista tahoista on hidastanut vientiin ryhtymistä ja viennissä onnistumisen mahdollisuuksia.

 

MTK ja Aava & Bang Oy:n Iskussa maailmalle -kasvuohjelma ovat mallintaneet ensimmäistä kertaa viennin kokonaisuuden selkeäksi, visuaaliseksi ja mahdollisuuksia avaavaksi työkaluksi. –Vientipolku auttaa yrityksiä konkretisoimaan viennin askelmerkkejä sekä saamaan viennistä konkreettisia euroja. Polku on mallinnettu sellaiseksi, että se auttaa myös pidemmällä olevia yrityksiä kirkastamaan omaa toimintaansa, sanoo MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.

 

–Pilotoinnista saatujen palautteiden pohjalta vientipolku tuo lisäarvoa erityisesti viennin eri vaiheiden selkeyttämiseen. Kokonaiskuvan ymmärtäminen tuo ryhtiä yrityksen viennin johtamiseen ja siten nopeuttaa etenemistä, painottaa Aava & Bangin liiketoimintajohtaja Vilja Laaksonen.

 

Tällä hetkellä vain 13-14 % suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja näilläkin yrityksillä viennin osuus liikevaihdosta on keskimäärin 5-10 %. Vientiviikon tavoitteena on vahvistaa suomalaisten elintarvikealan yritysten viennin mahdollisuuksia ja roolia kansainvälisillä markkinoilla. Vientiviikolla juhlistetaan näitä teemoja ja nostetaan esiin isoja ja pieniä viennin onnistumisia. Jokainen avattu ovi maailmalle on uusi viennin mahdollisuus.

 

Vientipolun löydät osoitteesta: https://www.mtk.fi/vientipolku ja se täydentyy maaliskuussa Iskussa maailmalle Grow Global -tapahtumassa julkaistavalla videolla.

 

 

Lisätietoja

Thimjos Ninios, vientijohtaja MTK, +358 45 264 7131
Mikaela Vuorisalmi, Projektikoordinaattori, RuoKasvu-hanke, +358 50 470 7982
Vilja Laaksonen, Liiketoimintajohtaja, Aava & Bang Oy, +358 50 347 2299