Tietoisku RuoKasvu -hankekokonaisuudesta

Mikä RuoKasvu?

RuoKasvu on Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n käynnistämä vientihanke, jolla tavoitellaan ruokaviennin kasvua yhteistyössä ja synergiassa Food From Finland -ohjelman kanssa. RuoKasvu-, eli Ruokavienti kasvuun -hanke koostuu viidestä osa-alueesta ja kokonaisuudesta vastaa MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios. Kokonaisuus sisältää seuraavat osa-alueet:

Iskussa maailmalle
-kasvuohjelma

Iskussa maailmalle -kasvuohjelma kääntää elintarvikealan toimijoiden kansainvälisen kasvuvaihteen päälle liiketoiminnan peruslähtökohdista käsin. Ohjelma vahvistaa vientituotteiden kehittämistä, tukee kasvuhakuisten yritysten verkottumista sekä laajentaa elintarvikealan yritysten ymmärrystä kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista, haasteista ja vaatimuksista.

Ohjelmaan osallistuvia yrityksiä sparrataan ja valmennetaan kaksivuotisen ohjelman aikana elintarvikealan asiantuntijoiden toimesta. Tämä konkretisoituu jokaiselle yritykselle räätälöityyn, kansainvälistymisen näkökulmasta luotuun liiketoiminta -ja markkinointisuunnitelmaan.

Kasvua tehdään ohjelmassa yksin ja yhdessä: kasvattamalla yritysten kilpailukykyä sekä verkoston voimaa hyödyntämällä. Me haluamme varmistaa, että kotimaiset elintarvikealan yritykset lähtevät Iskussa maailmalle.

Toteutuksesta vastaa Aava & Bang Oy  ja lisätietoja antaa Oona Ikonen, oona.ikonen@bang.fi

Ruokamatkailu

Suomalainen ruoka on tarkoitus brändätä ruokamatkailun avulla, sillä jokainen myönteinen makuelämys, jonka matkustaja vie Suomesta kotimaahansa, lisää suomalaisen ruoan tunnettuutta maailmalla. 

Toteutuksesta vastaa Lomalaidun ry ja lisätietoja antaa Anne Mikkola, anne.mikkola@lomalaidun.fi

Arktisuus

Arktisuuteen liittyviä argumentteja on käytetty vaihtelevilla tuloksilla suomalaisen ruoan markkinoinnissa. Arktisuuden ja sitä kautta suomalaisuuden arvoa brändinä testataan muutamalla kohdemarkkinalla ja seurataan, kuinka kohdemaan kuluttajat suhtautuvat arktisiin ruoka-argumentteihin. 

Toteutuksesta vastaa Luonnonvarakeskus Luke ja lisätietoja antaa Jaana Kotro, jaana.kotro@luke.fi

Vientitutkimus

Kauran, broilerin ja pitkälle jalostettujen brändättyjen tuotteiden vientipotentiaali on markkinatrendien perusteella suuri, joten selvitetään, kuinka näiden vientiä voidaan lisätä.

Toteutuksesta vastaa Luonnonvarakeskus Luke ja lisätietoja antaa Csaba Jansik, csaba.jansik@luke.fi

Yhteistyömallien kehittäminen

Suomalaiset vientiyritykset ovat globaalilla markkinalla pieniä ja yhteistyö on usein todettu välttämättömäksi kannattavan kansainvälisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tavoitteena on fasilitoida yritysten yhteistyötä ja kehittää erilaisia yhteistyömalleja.

Toteutuksesta vastaa MTK ja lisätietoja antaa Thimjos Ninios, thimjos.ninios@mtk.fi

Tämä verkkosivusto käyttää kohdistusevästeitä. Evästeitä tarvitaan, jotta jotkin sivuston toiminnallisuudet toimivat. Tällaisia toiminnallisuuksia ovat mm. jälleenmarkkinointi. Evästeiden avulla voimme tarjota sinulle kohdennettuja ilmoituksia sinua kiinnostavista palveluista, kun vierailet muilla sivustoilla. Lisäksi sivuilla käytettyjä evästeitä käytetään sivuston käytön sekä suorituskyvyn mittaamiseen ja jatkokehityksen tueksi. Evästeiden ja lomakkeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kolmannen osapuolen toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Lomaketiedot tallennetaan myös palvelimelle, joka sijaitsee suomessa. Tallennetut lomaketiedot tuhotaan, kun tutkimustulokset(tutkimukseen lähetetyt tiedot) on saatu. Starttitilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot tuhotaan palvelimelta kun starttitilaisuudet ovat pidetty. Yhteystietolomakkeen kautta lähetetyt tiedot tuhotaan automaattisesti 30 päivän kuluttua lähetyksestä. Kaikki lomakelähetykset lähetetään salattua yhteyttä pitkin. Lomakkeiden kautta lähetettyjä yritystietoja voi lukea ainoastaan Iskussa Maailmalle työryhmän jäsenet, joilla on pääsy verkkopalvelun sisällönhallintaan.

Voit tarvittaessa poistaa kaikki evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Huomioi, että kieltämällä evästeet selaimesi asetuksista jotkin sivuston palvelut ja toiminnallisuudet eivät saata toimia.