Iskussa maailmalle

Lähdetään iskussa maailmalle

Iskussa maailmalle -kasvuohjelma on kotimaisille pk-yrityksille suunnattu alueellinen tai toimialakohtainen ohjelmakokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa viennin edellytyksiä ja yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomen pk-yrityssektoria leimaa vahvasti kotimarkkinakeskeisyys. Kansainvälistä kilpailua kohdataan kuitenkin myös kotimaan markkinoilla, jonka osuuksista kilpaillaan yhä useammin myös kansainvälisesti toimivien yritysten kesken. Liiketoiminnan kasvattaminen on mahdollista kehittämällä vientiä sekä sen kannattavuutta ja tässä me haluamme auttaa. 

Iskussa maailmalle -kasvuohjelman tavoittena on kääntää elintarvikealan toimijoiden kansainvälinen kasvuvaihde päälle jo liiketoiminnan peruslähtökohdista käsin: ohjelma vahvistaa vientituotteiden kehittämistä sekä tukee kasvuhakuisten yritysten verkottumista. Jokainen osallistuva yritys rakentaa kasvuohjelman aikana kansainvälistymisen näkökulmasta terävöitetyn liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman, jota sparrataan asiantuntijoiden toimesta.

Me haluamme rikkoa rajoja, ja lähteä kanssanne iskussa maailmalle!

Viiden kuukauden aikana rakennamme yritysten kanssa kansainvälisesti suunnatun kasvusuunnitelman, joka ottaa huomioon niin henkilöstön, osaamisen kuin strategiset tavoitteet ja markkinointiviestinnälliset näkökulmat. Ohjelmassa me

  • Luomme uutta, kirkastamme olemassa olevaa. Yritykset rakentavat ohjelman aikana kasvusuunnitelman kansainvälistymiseen, jota testataan kahdesti pienryhmäsparrauksissa asiantuntijan johdolla.
  • Osallistamme ja autamme oppimaan. Emme keskity luentoihin ja monologeihin, vaan systemaattistamaan yrityksen vientiä osallistavien ja herättelevien valmennusten kautta.
  • Haemme muutosta yrityksissä, emme yksilöissä. Osallistamme valmennuksiin yrityksesi avainhenkilöt (1-3 hlöä) ja haemme muutoksia ja kehitysaskelia yrityksen strategiassa, emme vain yksilön osaamiseen kehittämisessä.
  • Katsomme kauas, aloitamme läheltä. Kansainvälisten vientimarkkinoiden onnistunut avaaminen ei keskity vain yrityksen muutamaan henkilöön. Maailmanvalloitukseen tarvitaan koko henkilökunta, jokainen tiimi ja jokainen sähköposti ja sosiaalisen median päivitys.
  • Todistetusti saamme toimintaa ja tuloksia aikaanKurkkaa onnistumistarinat täältä.

 

Lataa esite

“Kokonaisuutena kaikki on ollut todella hyödyllistä ja eri sisällöt tukevat toisiaan. En sulkisi mitään tästä pois, sillä on tärkeää rakentaa hyvä teoriapohja, mutta myös konkreettiset vinkit ja työkalut kansainvälistymiseen auttavat etenemään”

Satu Kandolin, Leipomo Primula Oy

Kuinka ohjelma etenee?

Yrityksiä sparrataan ja valmennetaan viiden kuukauden ohjelman aikana ymmärtämään viennin vaatimukset sekä valmistautumaan matkaan jo kotikentällä. Ohjelman aikana yritykset ottavat rohkean seuraavan askeleen elintarvikeviennin polulla.

Iskussa maailmalle -ohjelma pähkinänkuoressa

Haluatko kuulla lisää?

Asiakkuuspäällikkö

Oona Ikonen

Puhelin

040 555 5543

Sähköposti

oona.ikonen@bang.fi